پیام مدیرعامل

پیام مدیر عامل (مهندس فهمی)

سپاس و آفرین ایزد جهان آفرین راست ، آن که اختران درخشان ، به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده.

از اولین روزهای فعالیت شرکت با همیاری سهامداران و تلاش خالصانه و متعهدانه مدیران و تمامی پرسنل تلاش کردیم در چارچوب استانداردها و معیارها ، عملکرد خوب داشته باشیم ، در این مسیر حرکت می کردیم تا اینکه به این نتیجه رسیدیم در دنیای به شدت متغیر امروز با خوب بودن نمی توان پیروز شد و فقط با عالی بودن می توان متفاوت بود و ارزشهای متفاوت عرضه کرد.

لذا با شعار از خوب به عالی ، به سمت عالی بودن حرکت خواهیم کرد تا استانداردهای رایج را به چالش بکشانیم و نهایتا به آنها عمل بکنیم.

امید است مشتریان محترم ما را با ارائه پیشنهادات و توصیه های خود در حرکت به سمت عالی شدن یاری نمایند.

خدایا چنان کن سرانجام کار         

تو خوشنود باشی و ما رستگار